20181201 IJsclub Oegtsgeest start het seizoen

De ijsbaan is gesloten!

Nu lid worden!

Vooruitzichten voor week 3 in 2019: maandag14 januari tot en met zondag 20 januari

Het wordt kouder en er komt winters weer aan! Komt er ook ijs?

De eerste dagen van deze week is het minder zacht dat het is geweest. Soms wat neerslag maar het valt wel mee. Vriezen doet het misschien een beetje in de nachten. Het wordt in de tweede helft van de week kouder, dat lijkt wel zeker. Hoe koud en welk winters weer er komt: de voorspellingen lopen uiteen. Pas na woensdag 16 januari wanneer de IJsclub Oegstgeest het 125 jarig bestaan heeft gevierd, zal blijken welk winterweer we krijgen. .

(gebaseerd op informatie van Maarten Noort)

 

 

 

 

2018 2019 Jaarboekje

2018 2019jaarboekjevoorblad

Klik hier om het Jaarboekje 2018-2019 te downloaden.

2018 Agenda Algemene Ledenvergadering

125ste

Algemene Vergadering IJSCLUB OEGSTGEEST

maandag 10 december 2018 om 20.00 uur, in het Clubhuis

                                                           

Agenda

 1. Opening, vaststellen agenda
 2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
 3. Verslag van de vorige algemene leden vergadering d.d.  11 december 2017
 4. Jaarverslag door de secretaris
 5. Financieel verslag door de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoemen van de kascommissie
 8. Vaststellen entreegelden en contributie voor het seizoen 2018 / 2019
 9. Bestuur herbenoemingen.
 10. Samenwerking met Milieu Educatie Centrum Oegstgeest
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Weersverwachting

Ga naar boven