De Ezelwei klaar voor de winter

thumb 2015IJsclubOegstgeestOpruimenVoorafgaand aan de vorst moet er heel wat gebeuren om de ijsbaan in optimale conditie te krijgen. Het gras moet worden gemaaid, de takken die de herfststormen van de bomen hebben gerukt, moeten worden verwijderd en de bladeren zo veel mogelijk opgeruimd. Het hele bestuur steekt jaarlijks in november de handen uit de mouwen om de baan en het land rond het clubhuis in de beste conditie te brengen. Eenmaal klaar, worden de doorlaten in de dijkjes opengezet en stroomt het water op de baan. Daarna is het wachten op de vorst!

2017 Agenda Algemene Ledenvergadering (concept)

124ste

Algemene Leden Vergadering IJSCLUB OEGSTGEEST

maandag 11 december 2017 om 20.00 uur, Clubhuis

                                                           

Agenda

 1. Opening, vaststellen agenda
 2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
 3. Verslag van de vorige algemene leden vergadering d.d. 12 december 2016
 4. Jaarverslag door de secretaris
 5. Financieel verslag door de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoemen van de kascommissie
 8. Vaststellen entreegelden en contributie voor het seizoen 2017 / 2018
 9. Bestuur herbenoemingen.
 10. Samenwerking met Milieu Educatie Centrum Oegstgeest
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

2015 2016 Jaarverslag

 2016JaarboekjeFront

Het Jaarverslag (verslag, agenda, notulen):

te downloaden door op deze link te klikken:

Jaarverslag 2015-2016

Weersverwachting

Ga naar boven