Lidmaatschap IJsclub Oegstgeest en Toegang tot de ijsbaan.

Aanmelden in het clubhuis als de ijsbaan open is:
Gezin: kosten eenmalig: € 20,- daarna jaarlijks €10,-
Individueel: kosten eenmalig € 10,- daarna jaarlijk € 5,-


Aanschaf in het clubhuis van seizoenkaarten voor één jaar:
Gezin: € 25,-
Individueel: € 12,50
Toelichting: U of uw gezin wil schaatsen gedurende één winterseizoen maar u ziet af van lidmaatschap van de IJsclub Oegstgeest. Vanwege de administratiekosten betaalt u veel meer dan waanner u lid zou zijn geworden en geniet niet van de voordelen die lidmaatschap met zich meebrengen.


Aanschaf van losse toegangskaarten voor één enkele keer schaatsen.
12 jaar en ouder: € 3,-
Beneden 12 jaar: € 1,-
Toelichting: U of uw kind komt om te schaatsen bij de ijsbaan en betaalt per keer de toegangskosten. Losse toegangskaarten zijn geen dagkaarten. Komt u of uw kind meerdere keren per dag schaatsen, dan dient telkens een nieuwe kaart te worden gekocht. Voor een gezin bestaande uit twee of drie leden is bij enkele keren schaatsen het lidmaatschap goedkoper.


 

 

2017 Agenda Algemene Ledenvergadering (concept)

124ste

Algemene Leden Vergadering IJSCLUB OEGSTGEEST

maandag 11 december 2017 om 20.00 uur, Clubhuis

                                                           

Agenda

 1. Opening, vaststellen agenda
 2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
 3. Verslag van de vorige algemene leden vergadering d.d. 12 december 2016
 4. Jaarverslag door de secretaris
 5. Financieel verslag door de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoemen van de kascommissie
 8. Vaststellen entreegelden en contributie voor het seizoen 2017 / 2018
 9. Bestuur herbenoemingen.
 10. Samenwerking met Milieu Educatie Centrum Oegstgeest
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

2015 2016 Jaarverslag

 2016JaarboekjeFront

Het Jaarverslag (verslag, agenda, notulen):

te downloaden door op deze link te klikken:

Jaarverslag 2015-2016

Weersverwachting

Ga naar boven