20181201 IJsclub Oegtsgeest start het seizoen

De ijsbaan is gesloten!

Nu lid worden!

Lidmaatschap IJsclub Oegstgeest en Toegang tot de ijsbaan.

Aanmelden via de website of in het clubhuis:

Gezinslidmaatschap: kosten bij inschrijving eenmalig: € 15,- daarna jaarlijks €10,- per automatisch bankbetaling.

Gezin: ouders/verzorgens en thuiswonende kinderen beneden de 18 jaar.

Individueel Lidmaatschap: kosten bij inschrijving eenmalig € 7,50 daarna jaarlijk € 5,- per automatische bankbetaling.

Toelichting: Heeft u online het aanmeldingsformulier ingevuld? Dan liggen uw kaarten klaar voor u in het clubhuis zodra de ijsbaan open is.  Wordt u lid door in het clubhuis het aanmeldingsformulier in te vullen? Dan betaalt u het lidmaatschap contant voor het eerste jaar en per automatische bankbetaling voor de daarop volgende jaren. U ontvangt na inschrijving uw lidmaatschapskaart(en) en kunt u direct schaatsen.


Aanschaf aan de kassa van losse toegangskaarten voor één enkele keer schaatsen:

12 jaar en ouder: € 3,-
Beneden 12 jaar: € 1,-

Toelichting: U of uw kind komt om te schaatsen bij de ijsbaan en betaalt contant per keer de toegangskosten. Losse toegangskaarten zijn geen dagkaarten. Komt u of uw kind meerdere keren per dag schaatsen, dan dient telkens een nieuwe kaart te worden gekocht. Voor een gezin bestaande uit twee of drie leden is bij enkele keren schaatsen het lidmaatschap goedkoper.


Schoolschaatsen:
Per leerling en per begeleider: € 1,- vooraf aan de kassa contant te voldoen.


 Aan de kassa is pinnen niet mogelijk. Alle betalingen aan de kassa zijn contant en het liefst gepast!


 

2018 2019 Jaarboekje

2018 2019jaarboekjevoorblad

Klik hier om het Jaarboekje 2018-2019 te downloaden.

2018 Agenda Algemene Ledenvergadering

125ste

Algemene Vergadering IJSCLUB OEGSTGEEST

maandag 10 december 2018 om 20.00 uur, in het Clubhuis

                                                           

Agenda

 1. Opening, vaststellen agenda
 2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
 3. Verslag van de vorige algemene leden vergadering d.d.  11 december 2017
 4. Jaarverslag door de secretaris
 5. Financieel verslag door de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoemen van de kascommissie
 8. Vaststellen entreegelden en contributie voor het seizoen 2018 / 2019
 9. Bestuur herbenoemingen.
 10. Samenwerking met Milieu Educatie Centrum Oegstgeest
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Weersverwachting

Ga naar boven