Aanmeldingsformulier IJslub Oegstgeest

Aanmeldingsformulier IJsclub Oegstgeest

Voornaam:(*)
Vul hier uw voornaam in.

Tussenvoegsel:
Vul hier indien van toepassing de tussenvoegsel(s) in.

Familienaam:(*)
Vul hier uw familienaam in.

Straatnaam:(*)
Voer hier uw straatnaam in.

Huisnummer:(*)
Voer hier uw huisnummer in.

Postcode:(*)
Voer hier uw postcode in.

E-mail:(*)
Voer hier een geldig e-mail adres in.

Woonplaats(*)
Voer hier uw woonplaats in.

 

Soort lidmaatschap


De IJsclub Oegstgeest kent twee soorten lidmaatschap.

Gezinslidmaatschap: voor gezinnen: ouder(s)/verzorger(s) met kinderen tot 18 jaar;

Individueel Lidmaatschap: voor individuele leden van 18 jaar en ouder.

Ga verder en kruis bij de betaling aan om welk lidmaatschap het gaat.
 

Machtiging en Betalingsgegevens

Betalingsopdracht Gezinslidmaatschap
Geef hier de betalingsopdracht.

Betalingsopdracht Individueel Lidmaatschap
Ongeldige invoer

Naam rekeninghouder:(*)
Ongeldige invoer

Naam van de bank(*)
Naam van de bank

Iban bankrekening:(*)
Voer hier het Iban in.


Hartelijk dank voor het invullen van dit formulier. Na het versturen ervan komt U automatisch terug op de thuispagina van de IJsclub Oegstgeest. U ontvangt tevens een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw aanmelding. Zodra er kan worden geschaatst, liggen de kaarten voor u klaar in het clubhuis. Tot ziens op de ijsbaan!
Voer de veiligheidcontrole uit:(*)
Voer de veiligheidcontrole uit:
Voer de controle uit.

2017 Agenda Algemene Ledenvergadering (concept)

124ste

Algemene Leden Vergadering IJSCLUB OEGSTGEEST

maandag 11 december 2017 om 20.00 uur, Clubhuis

                                                           

Agenda

 1. Opening, vaststellen agenda
 2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
 3. Verslag van de vorige algemene leden vergadering d.d. 12 december 2016
 4. Jaarverslag door de secretaris
 5. Financieel verslag door de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoemen van de kascommissie
 8. Vaststellen entreegelden en contributie voor het seizoen 2017 / 2018
 9. Bestuur herbenoemingen.
 10. Samenwerking met Milieu Educatie Centrum Oegstgeest
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

2015 2016 Jaarverslag

 2016JaarboekjeFront

Het Jaarverslag (verslag, agenda, notulen):

te downloaden door op deze link te klikken:

Jaarverslag 2015-2016

Weersverwachting

Ga naar boven