20181201 IJsclub Oegtsgeest start het seizoen

De ijsbaan is gesloten!

Nu lid worden!

Aanmeldingsformulier IJslub Oegstgeest

Aanmeldingsformulier IJsclub Oegstgeest

Vul hier uw voornaam in.

Vul hier indien van toepassing de tussenvoegsel(s) in.

Vul hier uw familienaam in.

Voer hier uw straatnaam in.

Voer hier uw huisnummer in.

Voer hier uw postcode in.

Voer hier een geldig e-mail adres in.

Voer hier uw woonplaats in.

Soort lidmaatschap


Let goed op!
De IJsclub Oegstgeest kent twee soorten lidmaatschap.

Gezinslidmaatschap: voor gezinnen: ouder(s)/verzorger(s) met kinderen tot 18 jaar;

Individueel Lidmaatschap: voor individuele leden van 18 jaar en ouder.

Ga verder en kruis bij de juiste betaling aan om welk lidmaatschap het gaat.

Machtiging en Betalingsgegevens

Geef hier de betalingsopdracht.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Naam van de bank

Voer hier het Iban in.


Hartelijk dank voor het invullen van dit formulier. Na het versturen ervan komt U automatisch terug op de thuispagina van de IJsclub Oegstgeest. U ontvangt tevens een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw aanmelding.

Zodra er kan worden geschaatst, liggen de kaarten voor u klaar in het clubhuis. Tot ziens op de ijsbaan!

Voer de veiligheidcontrole uit:
Voer de controle uit.

2018 2019 Jaarboekje

2018 2019jaarboekjevoorblad

Klik hier om het Jaarboekje 2018-2019 te downloaden.

2018 Agenda Algemene Ledenvergadering

125ste

Algemene Vergadering IJSCLUB OEGSTGEEST

maandag 10 december 2018 om 20.00 uur, in het Clubhuis

                                                           

Agenda

 1. Opening, vaststellen agenda
 2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
 3. Verslag van de vorige algemene leden vergadering d.d.  11 december 2017
 4. Jaarverslag door de secretaris
 5. Financieel verslag door de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoemen van de kascommissie
 8. Vaststellen entreegelden en contributie voor het seizoen 2018 / 2019
 9. Bestuur herbenoemingen.
 10. Samenwerking met Milieu Educatie Centrum Oegstgeest
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Weersverwachting

Ga naar boven